Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2015

Mirahuana

May 15 2014

Mirahuana
0023 c9b4 390
Reposted fromlaters laters
Mirahuana
Reposted frombrianziundloele brianziundloele

March 25 2014

Mirahuana
1399 d9a5 390
Reposted fromrenirene renirene viaMrsDarkness MrsDarkness
0326 473e 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagoniewicz goniewicz
Mirahuana
2912 031e 390
Mirahuana
Jeśli kobietę ogarnia złość, mężczyzna powinien dotknąć swoimi ustami jej ust i trzymać tak długo, aż złość zmieni się w namiętność.
— przysłowie egipskie
Mirahuana
5189 ef6b 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viapeper peper
Mirahuana
i boli mnie wcale nie to, że cię straciłam, ale twoje pierdolone, bezczelne zakłamanie
— Psychoza 4.48 - Sarah Kane
Mirahuana
1152 6c8b 390
Reposted fromfoods foods
Mirahuana
1216 1200 390
Reposted frommaking-love making-love viaMaxomati Maxomati
Mirahuana
9437 f861 390
tattoo vol.067
Mirahuana
Mirahuana
Mirahuana
Albowiem obsesja miłosna wysysa z życia wszelką realność i, stępiając człowieka na inne doznania, uniemożliwia nowe doświadczenia- zarówno dobre, jak i złe.
— Kat Miłości, Irvin D. Yalom

March 06 2014

Mirahuana
Nie wolno kochać za mocno. Płaci się za to zbyt wysoką cenę.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawonderfulife wonderfulife
Mirahuana
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viasniezka sniezka

February 24 2014

Mirahuana
1719 a8e6 390
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viapyniaczek pyniaczek
Mirahuana
8125 f684 390
Reposted fromscorpix scorpix vialittledarling littledarling
3624 9085 390
Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl